ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

Μισθώσεις

Διακήρυξις εκμισθώσεως ακινήτων εις Αττικήν

Διακήρυξις εκμισθώσεως ακινήτων εις Θεσσαλονίκην

Διακήρυξις εκμισθώσεως ακινήτων εις Αττικήν

Διακήρυξις εκμισθώσεως εκκλησιαστικών ακινήτων εις Πειραιάν

 

Εκποιήσεις και Μακροχρόνιες Μισθώσεις

Διακήρυξις μακροχρονίου μισθώσεως του εκκλησιαστικού ακινήτου επί της οδού Ηπείρου 25 εις Θεσσαλονίκην

Διακήρυξις πωλήσεως δύο εκκλησιαστικών οικοπέδων εις Έδεσσαν Πέλλης

 

Τεχνικά Έργα

Διακήρυξις διαγωνισμού κατασκευής ξυλογλύπτου θύρας και διαφράγματος

Διακήρυξις διαγωνισμού κατασκευής δύο μαρμάρινων κιόνων

 

Διάφορα

Διακήρυξις διαγωνισμού δια την ασφάλισιν εκκλησιστικών ακινήτων

 

       Η Υπηρεσία   Δομή   Νέα/Ανακοινώσεις   Αποφάσεις   Προκηρύξεις   Αμίσθωτα   Επικοινωνία   Σύνδεσμοι